Introduktion
Temalandet för Filmfesten år 2019 är Frankrike och det samhälleliga temat är makt.

Det preliminära programmet publiceras på webbsidan i juni!Mark