Markku Koivusalo
Valtio-opin tutkija, dosenttiMarkku Koivusalo on Helsingin yliopiston valtio-opin dosentti ja opettanut parikymmentä vuotta poliittista teoriaa ja filosofiaa.

Hän on väitellyt Michel Foucault’n ajattelujärjestelmästä ja luennoinut ja kirjoittanut tieteestä, taiteesta, politiikasta, filosofiasta, taloudesta ja historiasta. Hän on toiminut myös Suomen tutkijaliiton puheenjohtajana (2005-2015).

Koivusalo tuntee hyvin Hannah Arendtin ajattelua totalitarismista, vallasta ja auktoriteetista, mikä liittyy läheisesti Alain Resnais’n elokuvaan Yö&Usva. Kokkolassa Koivusalo puhuu Resnaisin dokumentin jälkeen pahuuden arkipäiväistymisestä, Hannah Arendtin ajattelusta ja siitä, millaisia ajatuksia Resnaisin elokuvan tunnelmat herättävät tämän päivän Suomessa.

Laura AirolaMark